ลงชื่อเข้าใช้สำหรับพนักงาน

คู่มือขั้นตอนการรับนักศึกษาฝึกงานสำหรับพนักงาน กฟภ.

*หมายเหตุ : ใช้สำหรับพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละกอง. *